One shot

Onder coaches en trainers wordt regelmatig simplistisch gesteld dat het zinloos is om als externe partij eenmalige interventies te doen in een organisatie. Dat je er meer kwaad mee kan doen dan goed. Dat je misschien een bom doet ontploffen, maar vervolgens vrolijk je schup afkuist. Dat je niets wezenlijks verandert.
Ik denk dat het en-en is. Er bestaan excellente langlopende trajecten én ijzersterke eenmalige interventies.
En aan beide kanten negatieve uitwassen. Naast de onzorgvuldige one shots, kennen we evengoed de tergend trage lijvig gedocumenteerde, maar weinig om het lijf hebbende trajecten waar sommige consultants slapend rijk van worden.

Zo horen wij wel eens volgende uitspraken:
“In deze voorstelling leerde ik meer over feedback dan in de drie opleidingen die ik volgde.”
“Hoe is het mogelijk dat wij binnen de twee uur tijd en in zo’n grote groep, zo open met elkaar gesproken hebben?”
“Dank om zoveel helder te krijgen. Hier kunnen wij nu heel goed mee aan de slag!”

In het persoonlijk leiderschapstraject van Stedelijk Onderwijs Antwerpen, verzorgen we al jaar en dag de kick-off van het programma.

Een van de problemen die zich regelmatig voordoen is dat mensen te ver buiten hun expertise gaan. Ze beginnen dan wat aan te rommelen. Het idee dat een traject lang en duur moet zijn houdt bovendien bedrijfsleiders of managers lang in de illusie dat dat gerommel erbij hoort. Het is ook niet makkelijk om toe te geven dat iets toch wat mager uitvalt als er een smak geld tegenaan gesmeten is.
Uiteraard loopt elk parcours in de praktijk anders dan gepland. Maar waar komen welke hobbels vandaan? Van wat er bovenkomt uit de onderstroom van een organisatie? En/of van de externe die te ver boven en naast diens petje bezig is?

Wat een organisatie kiest heeft niet alleen te maken met het aanbod, maar ook met wat ze zelf kan dragen. Als er een hele afdeling bestaat binnen HR voor training en ontwikkeling, kan die prima zelf de regie in handen nemen van een langer lopend project. Of als die afdeling er niet is, maar er gewoon iemand rondloopt die dat als talent heeft: het overzicht bewaren en lijnen uittekenen. Er zijn mensen die hun hele huis zelf verbouwen en daarbij gericht bepaalde klussen door professionals laten uitvoeren. En anderen kiezen voor een aannemer-architect die zelf een batterij aan onderaannemers inschakelt.

Gelukkig zijn er heel wat B2B aanbieders die wél goed weten af te bakenen, of in huis sterk differentiëren, of een goed netwerk onderhouden voor tijdelijke samenwerkingen. Het gaat om bij de eigen leest blijven, los van hoe klein of hoe groot die leest is.


Wijzelf onderstrepen graag dat we met TIM Theater voorstellingen van de One Shot Family zijn. We vinden het heerlijk om als team datgene te doen waar we het allerbest in zijn. Dat daarin ook een mix samenkomt van de andere expertises van de spelers in het werken met organisaties, draagt natuurlijk bij aan de kwaliteit!
Een thematische improvisatietheatervoorstelling past perfect in de momenten van reflectie, nieuwsgierigheid, lef. Te vergelijken met het moment waarop de chirurg snijdt en wel een vermoeden heeft, maar nooit zeker weet wat die gaat aantreffen. Dat zijn onze exploratieve voorstellingen. Bijvoorbeeld TIM XL, Of anders zo, Zei hij, Zei zij.
Ofwel geven we armen en benen aan theoretische kaders of uitgezette lijnen. Zoals daar zijn: Zwerm, Zeg het Gewoon, Samen-samen (but different). En holistisch als we zijn zit er natuurlijk altijd illustratie in de exploratie, en exploratie in de illustratie.
Of om terug te keren naar de verbouwingen: wij zijn enerzijds loodgieters en anderzijds schilders. Maar geen architect, chapper, of dakwerker.
Thematisch Improvisatietheater is verder een vorm van themagecentreerd interactief proceswerk en zal altijd “op maat” zijn.

De zorgzaamheid van een one shot interventie zit, zoals bij elke interventie, in het goed onderzoeken van de vraag. En daarnaast in het afbakenen, samen met de opdrachtgever, van het antwoord. Is er meer nodig of gewenst? Dan stellen wij de specifieke expertises voor binnen ons team, of verwijzen door naar trajectbegeleiders en organisaties uit ons netwerk. Omgekeerd zijn we heel graag een etappe in andermans traject!
Ben je dus coach, consultant, trainer en zag je nog nooit een TIM? Hartelijk welkom deze donderdag 19 oktober in Leuven om er eentje te zien!

Familiezorg flankeert haar interne opleiding over verbindende communicatie met een improvisatievoorstelling erover in elke regio.

Een ander voordeel van bij de leest blijven en goed afbakenen, is het versterken van de organisatie. Externe interventies zouden zich moeten aanbieden zoals therapeuten therapie geven en leiders leiding: zoveel en zolang als nodig is, zo weinig en zo kort als kan. Dat komt het zelflerend vermogen, het eigenaarschap en de zelfsturing ten goede.
En zijn dat nu net niet hot topics waarvoor externen ingeschakeld worden?
Less is more, zei Shakespeare trouwens!