TIM XL


VAN CORONA NAAR POST CORONA


Reeds in het begin van de lockdown stonden wij stil bij hoe belangrijk verbinding en dialoog in teams en organisaties zal zijn in de overgang van de meest acute corona toestanden naar een volgende fase.
TIM XL is een formule die hier perfect voor kan ingezet worden.
Ben je alvast op zoek naar een manier om in relatief grote groepen samen stil te staan? Bij wat geweest is, bij wat misschien nooit terugkomt, bij wat ontstaan is, bij de verschillen die in de verf zijn komen te staan, bij de noden en verlangens,…?
Contacteer ons.

Een hyperparticipatieve voorstelling

In deze voorstelling van TIM Theater liggen de thema’s niet op voorhand vast. De spelers werpen hun hengels uit en vissen in het publiek naar wat er boven en onder de waterlijn zwemt. Zo wordt duidelijk wat deze groep bindt en differentieert; waar de noden en verlangens liggen en wat daarbij zeker in rekening moet genomen worden om samen verder op pad te gaan. Grote en kleine stemmen komen aan bod. TIM Theater vertaalt alles via geïmproviseerde scènes met expliciete en impliciete input van de groep. Dit alles met veel lucht en straf licht.
Het concept is een vrije vertaling van Deep Democracy facilitatie naar een improvisatietheaterformule, om toegankelijker te zijn voor grote groepen.

Voor wie bereid is elke stem te horen

Dit is formule voor teams, verenigingen, besturen,… die toe zijn aan introspectie. En die dat graag samen doen in een formule waarin:

  • de groep samen de thema’s bepaalt
  • ruimte is voor elke stem
  • men open staat voor onverwachte wendingen
  • communicatie en relaties tussen mensen centraal staan

Door een TIM XL ervaring

  • verhoog je de betrokkenheid en het eigenaarschap bij individuen
  • wordt de collectieve zorgzaamheid versterkt
  • wordt de stem van meer mensen gehoord
  • worden zaken zichtbaar die dat tot dan toe nog niet (volledig) waren: bezorgdheden, wensen, dynamieken, krachten,..
  • krijg je heldere richtingaanwijzers om als team of organisatie de juiste nieuwe bakens neer te zetten
Deel de passie

Andere TIM's

Gratis demodag
23 maart 2023

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Kijken naar verandering als de enige constante

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen