Stagementor, stagemotor

Stages zijn doorslaggevend in de waardering voor en de beeldvorming van een zorginstelling als werkplek. Als mentor ben je dan ook ambassadeur van je organisatie naar de potentieel nieuwe collega’s.
In deze voorstelling belichten we de verschillende aspecten van het mentorschap. Deze biedt (h)erkenning voor de uitdaging die het mentorschap kan zijn. Je wordt meegenomen in het perspectief van de stagiair, onder andere door herinneringen aan de eigen stages op te halen. Aspecten die aan bod komen zijn o.a.: wat stagiairs niet zeggen, de grote positieve impact die een enthousiaste mentor kan hebben, de diversiteit aan stagiairs, de asymmetrische relatie tussen mentor en stagiair, authentieke feedback, … 
De voorstelling zorgt voor onderlinge uitwisseling, en biedt inspiratie om je eigen mentorschap nog meer te versterken en te verfijnen. 

Deze voorstelling werd ontwikkeld binnen het domein van de zorg en wordt typisch in ziekenhuizen en woonzorgcentra gespeeld, maar is ook perfect inzetbaar op andere werkvloeren waar men meer zorg wil besteden aan het stagementorschap. De concrete contexten van de scènes worden sowieso aangepast aan de organisatie waar we komen. De voorstelling is inclusief een getuigenis van een ex-stagiair door een van de spelers die ook als verpleegkundige werkt.

We hebben een speciale geschiedenis en veel ervaring in het domein van stages in de zorg. In de vele jaren dat RTC, de overheidsorganisatie die een brug slaat tussen werkveld en beroepsgericht onderwijs, grote projecten in de zorg op touw zette, waren wij vaste partner. We zorgden voor begeleide intervisies na stages, communicatietrainingen voor stagiairs, train-the-trainer sessies voor begeleiders en workshops voor mentoren. Onze voorstelling Een stagiair moet je verdienen? uit die tijd is de voorloper van deze voorstelling. De voorstelling maakte integraal deel uit van het project Zorg voor Stage, en bracht begeleiders, mentoren en stagiairs bij elkaar. De voorstelling was gekoppeld aan een World Café waarin ervaringen en tips uitgewisseld werden, die dan weer verweven werden in de inspiratietools die verspreid werden.
Tegenwoordig wordt veel meer aandacht besteed aan de omkadering van stages IN zorgcentra en ziekenhuizen zelf. De voorstelling Stagementor, stagemotor is dan ook in de eerste plaats bedoeld om op locatie te spelen, en kan aangevraagd worden als onderdeel van de mentoropleidingen of op mentordagen