Ja en neen. Inspinazie verzorgt naast de optredens in het theater, al bijna twintig jaar thematische voorstellingen, op maat gemaakt voor organisaties en bedrijven. Sinds twee jaar wordt de naam Inspinazie voorbehouden voor wat wij noemen ons Huis. Improvisatietheaterhuis Inspinazie. In dat huis zitten allerlei kamers: voor trainingen, voor cursussen, voor het festival,… TIM Theater is nu dus een kamer binnen Inspinazie. Zelfde opzet, zelfde spelers, nieuwe naam. We probeerden een tijdje Inspinazie Nue, maar hey… “Werkt het niet, of bekt het niet, begin de scène opnieuw”, is een improvisatieprincipe dat wij hier graag opvolgen. TIM staat voor Thematisch IMprovisatietheater. En het is “TIM van Inspinazie” voor de vrienden.

Deel de passie

Een scène kan wel eens de mist ingaan. Een hele voorstelling niet, je krijgt met TIM-spelers dan ook te maken met improvisatoren die al meer dan twintig jaar meermaals per week op scène staan en een hecht professioneel team vormen. Wanneer een scène verhaaltechnisch om zeep geholpen wordt, betekent dat bovendien nog steeds niet dat je toeschouwerstenen gaan krullen van plaatsvervangende schaamte. De kunst is immers wat improvisatiespelers doén op het moment dat het fout gaat. Ook dat is goud waard en van die reboundfinesse kan je gegarandeerd genieten en veel leren!

Deel de passie

Over het algemeen niet. Jullie zorgen voor input, wij voor het improvisatiewerk. Wat niet wegneemt dat we ons af en toe laten bijstaan door een afvaardiging uit het publiek, of dat we eens iemand in de spotlight zetten. Heeft dat als doel mensen voor schut te zetten? NOOIT.
Mensen op scène zetten is niet typisch aan improvisatietheater. Misschien wel bij sommige andere gezelschappen, maar niet bij TIM Theater. Er is één formule waarin mensen wel meespelen omdat dat de essentie is van het concept, en dat is forumtheater, een werkvorm die we bij “TIM op maat” weleens inpassen. Ook daar draagt de host goed zorg voor wie het podium betreedt.

Deel de passie

Het is 100% improvisatie. Geen enkel gebaar of en geen enkele dialooglijn in de scènes wordt vooraf vastgelegd. Een scène (of soms een hele voorstelling) wordt wel voorafgegaan door wat wij noemen een “opzet”. Een bepaalde insteek, vraag, subthema wordt door een spel- of scènebegeleider toegelicht en we geven aan binnen welk kader of spelconcept we gaan improviseren. Dit is ook het moment waarop we in expliciete dialoog gaan met het publiek en waar we bv. suggesties en ervaringen vragen. Aan deze scène-opzetten wordt hard gewerkt. We stemmen hierover ook goed af met jou als opdrachtgever en met elkaar. We gaan immers op zoek naar een logische opbouw in vorm en inhoud. We zorgen ervoor dat iedereen in het publiek zich voldoende aangesproken voelt. We trachten de kern te raken. We behoeden ons voor het in stand houden van taboes. We zorgen voor een evenwicht tussen stevige inhoud en verluchting. We zorgen met andere woorden voor een optimaal speelveld waarin helemaal vrij kan geïmproviseerd worden, en datgene wat moet en wil verteld worden, kan schitteren.

Deel de passie

Thematische voorstellingen van TIM georganiseerd door onze klanten zijn soms open voor publiek. Een overzicht daarvan vind je hier.
Veel van de spelers die je op scène ziet bij TIM spelen ook samen bij Tout-Court. Dit gezelschap speelt open improvisatievoorstellingen in het theater, en is de oergroep van Inspinazie! Alle info en speellijst op www.inspinazietoutcourt.be

Deel de passie

Hmmm. Dat hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. Wij kunnen vervelende boodschappen, door jullie zelf gebracht, wel beter verteerbaar maken. Dit door onder andere ruimte en erkenning te geven aan weerstand en dan samen de mogelijkheden te gaan onderzoeken en de positieve aspecten te zien. Wij zullen nooit een boodschap in de plaats van een opdrachtgever overbrengen of met andere woorden een hete aardappel in onze mand laten leggen. Dat pikken mensen natuurlijk niet en het zou niemand ten goede komen. Wij besteden samen met onze opdrachtgevers in de voorbereidende briefing wel veel zorg en aandacht aan het geheel van het programma. Zo werken we aan een zuivere match tussen de improvisatietheaterstukken en de rest van het programma van het evenement (toelichtingen, presentaties, speeches, workshops). Door de interactie in onze aanpak en het niet schuwen van delicate zaken, laat het publiek zich trouwens ook van zijn eerlijkste kant zien. En dat is voor opdrachtgevers goud waard wat betreft vinger aan de pols houden!

Deel de passie

Stop met zoeken. Ze staan nergens op de website. We weten dat dit makkelijk zou zijn, maar omdat we zo op maat werken zijn er zodanig veel verschillende prijzen dat een tarievenlijst een doolhof zou worden. We begrijpen dat prijsindicatie vaak de meest dringende vraag is. Aarzel dus niet om ons te bellen of mailen en laat ons weten wat je ongeveer in gedachten hebt, wie je bent en voor wie je iets wil organiseren. We kunnen je dan een prijs(vork) geven. Vragen staat vrij!

Deel de passie

Uit ervaring weten we dat minder dan een half uur totale speeltijd niet werkt. En we willen zeker niet iets half-begrepen of niet-af brengen. We nemen immers steeds de tijd om ons publiek mee te nemen in het improvisatieconcept. Ook vertellen wij op een of andere manier altijd een verhaal, het is immers theater. En dus hebben we een bepaalde tijd nodig om een boog te maken. Wij spelen met 3 à 4 acteurs, soms vergezeld door een muzikant. Dit is eigen aan het soort improvisatievormen waar wij mee werken. Dus, neen. En regels zijn er om gebroken te worden, dus als je een  argument hebt om dit toch te doen, aarzel niet om ons te contacteren.

Deel de passie

Vroeger wel. En de ervaring heeft ons (snel) geleerd dat dat een slecht plan is. Zwemmen doe je in water. Om door een muur te kijken heb je een raam nodig. Improvisatietheater speel je op scène voor een zittend publiek dat goed kan horen en zien. Wij besteden dan ook veel zorg aan de technische voorwaarden. Niet om moeilijk te doen, maar uit respect voor ons en uw publiek. Soms is improvisatietheater ook niet de beste keuze binnen bepaalde omstandigheden en doe je beter beroep op randanimatie. Daarvoor kan je trouwens terecht bij Dramai van Marc.

Deel de passie

Zeker en vast! Voor trainingen over communicatie, samenwerking en leiderschap in organisaties kan je ons contacteren en/of eens een kijkje nemen op onze websites Anderen en Dramai. Wil je artistieke improvisatietheatercursussen volgen bij ons, klik dan hier.

Deel de passie