twee personen die eerlijk tegen elkaar zeggen wat in hun hoofd zit

Zeg het gewoon.

Open en verbindend communiceren

Veel organisaties beogen een open communicatie cultuur. In de realiteit blijkt dat minder makkelijk gedaan dan gezegd.
> We vinden als leidinggevenden én als medewerkers bijvoorbeeld onderling feedback geven niet altijd zo vanzelfsprekend. Het gebeurt daardoor vaak op een indirecte manier. Of we doen het op een directe manier, maar dan wel soms zo dat de ander het niet aanvaardt.
> Heel wat mensen hebben moeite om hun standpunt te delen, zeker als ze het gevoel hebben dat het een minderheidsstem is.
> Mensen zijn vaak erg bang om de relaties te schaden door vrijuit te spreken. Waardoor er negativiteit onder de waterlijn verdwijnt, wat dan later – soms grote – schade kan aanrichten.

In deze voorstelling exploreren we wat er allemaal kan mis lopen en waaraan dat ligt. We onderzoeken hoe we op een effectieve en authentieke manier kunnen spreken en luisteren.
We verkennen daarbij de meerwaarde van connectie, en van heldere, eerlijke verwoordingen. We staan ook stil bij de rol van stress, status en rollen in een team of organisatie.
We geven expliciete aandacht aan continue feedback als het fundament van een open communicatie cultuur. We maken daarbij een helder onderscheid met andere conversatievormen zoals evaluaties, opvolggesprekken, coaching.
We laten ervaren wat het betekent om te Communiceren met Lijf, Liefde en Lef.

Meer algemeen gaat deze voorstelling over het versterken van het relationeel weefsel. Een team of organisatie waarin veel zorg gaat naar zo’n veerkrachtige weefsel, floreert immers als geen ander!

De voorstelling wordt aangepast aan eventueel vertrouwde communicatie modellen of taal in de organisatie, zoals specifieke feedbackmodellen, verbindende communicatie, …