Zeg het. Gewoon.

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Veel organisaties beogen een open feedback cultuur. In de realiteit blijkt dat minder makkelijk gedaan dan gezegd. We vinden als leidinggevenden én als medewerkers onderling feedback geven niet altijd zo vanzelfsprekend. Het gebeurt daardoor vaak op een indirecte manier. Of we doen het op een directe manier, maar dan wel soms zo dat de ander het niet aanvaardt.

In deze voorstelling exploreren we wat er allemaal kan mis lopen en waaraan dat ligt. We onderzoeken hoe we op een effectieve en authentieke manier feedback kunnen geven. We verkennen daarbij de meerwaarde van connectie, en van heldere, eerlijke verwoordingen. We staan ook stil bij de rol van stress, status en rollen in een team of organisatie. We maken ook helder onderscheid met andere conversatievormen zoals evaluaties, opvolggesprekken, coaching. In het bijzonder wanneer deze conversatievormen een belangrijke plaats hebben (relatie leidinggevende-medewerker, leerkracht-leerling, mentor-stagiair,…), is feedback in de dagelijkse communicatie des te belangrijker.

Als we echt vaardig worden in geven en krijgen van feedback, zal het ons niet alleen helpen om kwestie op te lossen maar ook om relaties op de werkvloer te versterken en een groter onderling vertrouwen te kweken. Een team waarin continue feedback, over zowel positieve als negatieve ervaringen, de basis vormt van de samenwerking, floreert immers als geen ander!

De voorstelling wordt aangepast aan eventueel reeds gehanteerde modellen voor feedback in de organisatie.

Deel de passie

Andere TIM's

Gratis demodag
23 maart 2023

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Kijken naar verandering als de enige constante

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen