twee personen die eerlijk tegen elkaar zeggen wat in hun hoofd zit

Zeg het. Gewoon.

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Veel organisaties beogen een open feedback cultuur. In de realiteit blijkt dat minder makkelijk gedaan dan gezegd. We vinden als leidinggevenden én als medewerkers onderling feedback geven niet altijd zo vanzelfsprekend. Het gebeurt daardoor vaak op een indirecte manier. Of we doen het op een directe manier, maar dan wel soms zo dat de ander het niet aanvaardt.

In deze voorstelling exploreren we wat er allemaal kan mis lopen en waaraan dat ligt. We onderzoeken hoe we op een effectieve en authentieke manier feedback kunnen geven. We verkennen daarbij de meerwaarde van connectie, en van heldere, eerlijke verwoordingen. We staan ook stil bij de rol van stress, status en rollen in een team of organisatie. We maken ook helder onderscheid met andere conversatievormen zoals evaluaties, opvolggesprekken, coaching. In het bijzonder wanneer deze conversatievormen een belangrijke plaats hebben (relatie leidinggevende-medewerker, leerkracht-leerling, mentor-stagiair,…), is feedback in de dagelijkse communicatie des te belangrijker.

Als we echt vaardig worden in geven en krijgen van feedback, zal het ons niet alleen helpen om kwestie op te lossen maar ook om relaties op de werkvloer te versterken en een groter onderling vertrouwen te kweken. Een team waarin continue feedback, over zowel positieve als negatieve ervaringen, de basis vormt van de samenwerking, floreert immers als geen ander!

De voorstelling wordt aangepast aan eventueel reeds gehanteerde modellen voor feedback in de organisatie.