Samen-samen (but different)

Lastige verschillen koesteren

Nieuwschurigheid

Net dan, wanneer het botst en knettert
schuurt, wrijft, vonkt of liefst ijzig koud van je
wil afglijden…

Net dan,
met ogen en handen te kort om te leren
de ander naderen.

Nathalie Van Renterghem


Onbegrip, ruzie, onverenigbaarheden… Dagelijkse kost. Vaak met conflicten als gevolg, maar het kan ook een kans zijn. Een kans om verschillen te overbruggen. Verschil is een thema dat aandacht vraagt. Getuige daarvan de vele theorieën die ontwikkeld zijn over hoe met verschil om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan (be)middeling, deep democracy, verbindende communicatie,…
Waarover die gaan? Onder andere over het te snelle streven naar harmonie als struikelblok: er is dan geen ruimte voor verschil en het is net die ruimte die nodig is. Om verbinding te kunnen maken doorhéén verschil.
Ruimte voor verschil komt echter niet vanzelf. Veronderstellingen, vooroordelen, routinedenken, de “fixed mindset” staan in de weg. Als we deze mechanismes herkennen kunnen we ze gaan loslaten en actief zorgen voor een meer open geest en hart. Die openheid leidt ons naar cocreatieve interacties, waar verschil een meerwaarde wordt, en vonkende synergie kan opleveren!
We verwerken dit alles in een bijzonder interactieve improvisatietheatervoorstelling, afgewisseld met oefeningen en reflectie.
Duik mee onder in dit thema dat ieder aanbelangt: jou als persoon, als medewerker, als organisatie…

 

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir

Deel de passie

Andere TIM's

Gratis demodag
23 maart 2023

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Kijken naar verandering als de enige constante

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen