Samen-samen (but different)

Lastige verschillen koesteren

Onbegrip, ruzie, onverenigbaarheden… We komen het allemaal tegen. Vaak met conflicten als gevolg, maar het kan ook een kans zijn. Een kans om verschillen te overbruggen.
Verschil een thema dat aandacht vraagt. Getuige daarvan de vele theorieën die ontwikkeld zijn over hoe met verschil om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan (be)middeling, deep democracy, geweldloze communicatie…
Waarover die gaan? Onder andere over het te snelle streven naar harmonie als struikelblok: er is dan geen ruimte voor verschil en het is net die ruimte die nodig is. Om verbinding te kunnen maken doorhéén verschil.
TIM Theater verwerkt deze materie in een bijzonder interactieve improvisatietheatervoorstelling, afgewisseld met enkele oefeningen. Innerlijke strijd, intermenselijk leed en communicatie staan voorop. Duik mee onder in dit thema dat ieder aanbelangt: jou als persoon, als medewerker, als organisatie…

 

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir

Deel de passie

Andere TIM's

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Een duurzame mix van
improvisatie & debat

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Kijken naar verandering als de enige constante

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen