Samen-samen (but different)

Inclusie en verschiltolerantie

Nieuwschurigheid

Net dan, wanneer het botst en knettert
schuurt, wrijft, vonkt of liefst ijzig koud van je
wil afglijden…

Net dan,
de ander naderen.

Nathalie Van Renterghem


Deze voorstelling bestaat uit twee grote helften. In een eerste deel illustreren we de mechanismen van duaal denken: om welke redenen en in welke omstandigheden heeft de mens de neiging om een toevlucht te zoeken in het wij-zij denken? We leren onder andere de op structuur gefixeerde deel van ons brein beter kennen en de effecten van stress. We staan ook stil bij de polarisatiefenomenen om ons heen.
In een tweede deel exploreren we dat deel van ons brein dat ons helpt om inclusief te denken en handelen, om perspectieven te verschuiven, om een nog diepere connectie te maken met de ander en met onszelf, en zich graag laat verrassen. We bieden kapstokken aan die mensen en groepen kunnen helpen om een grotere verschiltolerantie te ontwikkelen, en/of die beter te laten uitdeinen.

De voorstelling wordt onderbouwd met onze achtergrond in o.a. bemiddeling, Deep Democracy, improvisatieprincipes, en de non-discriminatieve praktijk.

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir