Samen-samen (but different)

Thematisch Improvisatietheater over Inclusie en Verschiltolerantie
* donderdag 19 oktober 2023 – 20.00u – 30CC Wagehuys Leuven *

In deze thematische improvisatietheatervoorstelling, illustreren we de mechanismen van duaal denken: om welke redenen en in welke omstandigheden heeft de mens de neiging om een toevlucht te zoeken in het wij-zij denken? We zetten het op structuur gefixeerde deel van ons brein in het licht, en staan stil bij de valkuilen maar ook het nut ervan. We onderzoeken het verschil tussen toxische polarisatie en actief polariseren om te komen tot constructief debat.
In een tweede laten we ons meer inclusieve breindeel los, gaan we perspectieven verschuiven, onze nieuwschurigheid trainen, en sterker connecteren. Deze voorstelling brengt je boeiende inzichten en stevige kapstokken om je tolerantie voor verschil eens heerlijk te stretchen, in een ontspannen sfeer vol lucht en licht!

De voorstelling barst van inspiratie uit improvisatietraining, de bemiddelingspraktijk, Deep Democracy, de Oosterse non-discriminatieve praktijk.

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir


donderdag 19 oktober 2023 – 20.00u – 30CC Wagehuys Leuven

Host: Nathalie Van Renterghem
Spel: Frank De Block, Elke Janssen, Alain Rinckhout
Muziek: Kevin Van Staeyen