menselijke gezicht in zwermformatie

Zwerm

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Wat als… een team of een organisatie zich meer zou gedragen als een improvisatiegezelschap? Dan zouden begrippen als zelfsturing, gedeeld leiderschap en agile werken ineens minder hol klinken. In Zwerm presenteren wij onszelf als team en leggen onze werking bloot.

Om te floreren in hun professionele leven helpt het dat medewerkers kunnen stilstaan bij hun persoonlijke zingeving en engagement. Zodat ze zich met een duidelijke richting en meer brandstof kunnen verbinden aan hun organisatie. Of aan een andere. Een personage in een stuk heeft op dezelfde manier richting nodig. Daarom is een improvisatietheaterstuk zo’n mooie metafoor voor zelfsturing. Dialooglijnen afleveren ondersteund met mooi fysiek spel is niet genoeg. Een acteur moet de motieven en de intenties van zijn personage doorvoelen om het geloofwaardig te kunnen neerzetten.

Een andere link tussen nieuw leiderschap op de werkvloer en een improvisatiegezelschap is dat van het gedeelde leiderschap. Al die zin zoekende en vindende mensen functioneren niet meer zo goed in oude hiërarchische modellen. Men trekt steeds vaker de kaart van meer autonome teams, van verbindend en generatief leiderschap. Wij van Inspinazie presenteren onszelf dan met plezier als voorbeeld: geen regisseur (manager), geen lange repetitie (project) voor de voorstelling (delivery). We verwezenlijken eigenlijk de limiet van korte sprints in het agile werken: creatie en uitvoering vallen immers volledig samen bij improvisatietheater. En we leggen in de duiding van die scènes die over onszelf gaan, de nadruk op onze eigen overtuigingen van wat nodig is om dit werkelijk waar te maken.

Maar opgepast voor de gladde vloer

Want voor je het weet glijd je uit. Ook als improvisatiegezelschap. De verleiding is immers groot om op het intellectuele niveau te blijven hangen. In een zee van ideeën jezelf en anderen voorbij te hollen of vast te lopen. Samenwerking in een een zelfsturend team kan dan snel ontaarden in een zootje van zowel botsende als angstvallig vluchtende ego’s. Of in giftige waters omdat de posities die mensen innemen, en die onvermijdelijk zijn, verborgen gehouden worden en daardoor elke gezonde dynamiek van het statusspel in de weg staan. Leiderschap in samenwerking betekent dat ieder op zijn manier mee zorg draagt voor de de richting, en dit in voortdurende dialoog. Dat vraagt dat mensen zich met elkaar verbinden. Van hoofd naar hart dus. De humane kant van samenwerking is onontbeerlijk geworden voor organisaties die wille mee evolueren. Ook dat aspect zetten we centraal in dit thematisch improvisatietheater: denken, voelen en willen in verbinding.