Zwerm

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Deze voorstelling wordt gespeeld op onze gratis demodag op 23 maart in Leuven, om 10.00. Alle info hier.

Wat als… een team of een organisatie zich meer zou gedragen als een improvisatiegezelschap? Dan zouden begrippen als zelfsturing, gedeeld leiderschap en agile werken ineens minder hol klinken. In Zwerm presenteren wij onszelf als team en leggen onze werking bloot.

Om te floreren in hun professionele leven helpt het dat medewerkers kunnen stilstaan bij hun persoonlijke zingeving en engagement. Zodat ze zich met een duidelijke richting en meer brandstof kunnen verbinden aan hun organisatie. Of aan een andere. Een personage in een stuk heeft op dezelfde manier richting nodig. Daarom is een improvisatietheaterstuk zo’n mooie metafoor voor zelfsturing. Dialooglijnen afleveren ondersteund met mooi fysiek spel is niet genoeg. Een acteur moet de motieven en de intenties van zijn personage doorvoelen om het geloofwaardig te kunnen neerzetten.

Een andere link tussen nieuw leiderschap op de werkvloer en een improvisatiegezelschap is dat van het gedeelde leiderschap. Al die zin zoekende en vindende mensen functioneren niet meer zo goed in oude hiërarchische modellen. Men trekt steeds vaker de kaart van meer autonome teams, van verbindend en generatief leiderschap. Wij van Inspinazie presenteren onszelf dan met plezier als voorbeeld: geen regisseur (manager), geen lange repetitie (project) voor de voorstelling (delivery). We verwezenlijken eigenlijk de limiet van korte sprints in het agile werken: creatie en uitvoering vallen immers volledig samen bij improvisatietheater. En we leggen in de duiding van die scènes die over onszelf gaan, de nadruk op onze eigen overtuigingen van wat nodig is om dit werkelijk waar te maken.

Maar opgepast voor de gladde vloer

Want voor je het weet glijd je uit. Ook als improvisatiegezelschap. De verleiding is immers groot om op het intellectuele niveau te blijven hangen. In een zee van ideeën jezelf en anderen voorbij te hollen of vast te lopen. Samenwerking in een een zelfsturend team kan dan snel ontaarden in een zootje van zowel botsende als angstvallig vluchtende ego’s. Of in giftige waters omdat de posities die mensen innemen, en die onvermijdelijk zijn, verborgen gehouden worden en daardoor elke gezonde dynamiek van het statusspel in de weg staan. Leiderschap in samenwerking betekent dat ieder op zijn manier mee zorg draagt voor de de richting, en dit in voortdurende dialoog. Dat vraagt dat mensen zich met elkaar verbinden. Van hoofd naar hart dus. De humane kant van samenwerking is onontbeerlijk geworden voor organisaties die wille mee evolueren. Ook dat aspect zetten we centraal in dit thematisch improvisatietheater: denken, voelen en willen in verbinding.

Deel de passie

Andere TIM's

Inclusie en verschiltolerantie

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Kijken naar verandering als de enige constante

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen