Take Care

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Deze voorstelling richt zich specifiek naar verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zij doen immers zoveel meer dan medicatie toedienen, wassen of verzorgen. Het zijn die andere facetten van de job waar de patiënt vaak het meest dankbaar om zal zijn. Het zijn ook die facetten die het meest voldoening geven. Toch is het moeilijk om te ‘pakken’.


In deze voorstelling gaat de aandacht naar de verzorgende/verpleegkundige en de breedte/diepte van haar/zijn taak: nagels knippen bij Georgette zal misschien niet zoveel verschillen van nagels knippen bij Helga, maar
beide bewoners zenden ondertussen wellicht totaal verschillende signalen uit. Hoe leer je dit opmerken, hoe leer je één groot oor te zijn, hoe weet je wat beiden van je nodig hebben, op welk moment? En merk je ook je
eigen signalen op? Ben je je bewust van je eigen emoties en meningen in moeilijke situaties en geef je die ruimte? Verzorg je jezelf voldoende als hulpverlener? Hoe word je een weerbare en sterke medewerker? Hoe ga
je echt in verbinding, met je patiënten en met jezelf?


Dit thematisch improvisatietheater vertelt het verhaal van twee medewerkers en werpt een blik in hun binnenwereld. Na de voorstelling bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan alle personages en op die
manier een verdiepende nabespreking te houden. De voorstelling wil een bijzondere inspiratiebron en hart onder de riem zijn elke zorgverlener. 


De voorstellingen Dag Roger en Take Care worden sinds 2020 uitgevoerd via Zorgsaam. Je kan de voorstelling bij hen aanvragen.
Zorgsaam is een organisatie voor vorming over zorg.

Deel de passie

Andere TIM's

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Een duurzame mix van
improvisatie & debat

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Kijken naar verandering als de enige constante

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen