ai ai AI

De razendsnelle evolutie van digitale technologie brengt heel wat spanningsvelden met zich mee, zoals:
> snelheid en comfort versus privacy
> mee moeten of willen zijn versus het belang van cybersecurity
> de boot niet missen als organisatie en tegelijk zorgen dat iedereen mee (e-inclusie)
Onder impuls van muzikant Kevin, die ook cyber-expert is, ontwikkelden we een uitgekiende voorstelling over digitale technologie en hoe mensen zich ertoe verhouden en dat verder willen doen. De voorstelling wordt alvast in meerdere steden en gemeenten gespeeld vanaf juni. Deze TIM is, zoals steeds, aanpasbaar aan specifieke aandachtspunten en doelgroepen.