Opgefokt opgefikt.

Burn-out is overal: in de media, op je werk, in je vriendenkring… Of misschien uit je zelf wel eens dat je ‘op het randje’ zit. Of ben of was je zelf al eens helemaal “out”.

TIM vertaalt theorieën over burn-out, over ontstaan, oorzaken, behandeling én niet in het minst preventie, in een pakkende voorstelling. We volgen daarin het relaas van Kris, onze protagonist die als personage terplekke gecreëerd wordt via een mix van verhalen uit het publiek.

Uit deze mix wordt ook de verhaallijn geïmproviseerd, afgewisseld met een interventies door een speler-expert.
Er gaat zowel aandacht naar het samengaan van werkomgevingsfactoren en individuele factoren, als naar het symptomatische aspect van burnout (of dan eerder uitputtingssyndroom) in de maatschappij. De rode draad in de voorstelling is zorg voor het relationele weefsel in werkomgevingen. We besteden ook aandacht aan interactiestress, en andere vormen van microstress waar we via meer inzicht en herkenning meer vat op kunnen krijgen. De gigantische impact van overmatige werkdruk, zeker in bepaalde sectoren, wordt daarbij niet uit het oog verloren.

We volgen de de nieuwe inzichten rond burnout op de voet en geven daar in deze voorstelling veel expliciet ruimte aan. In maart 2023 maakten we deel uit van het congres over Burn-out van de SERV.
Hier vind je een link naar het verslag van de workshop die we er mee begeleidden.