Werken jullie hier?

“Het was een hele leuke dag en avond. De positieve reacties stromen tot op vandaag nog steeds binnen. Collega’s gaven aan dat ze het superleuk vonden dat met jullie improvisatietheater de inhoud op zo een leuke manier gebracht werd. Ze hebben goed gelachen, maar ook goed geluisterd!
Gisteren leken we midden in jullie voorstelling te zitten bij een incident op het secretariaat. Er werd nadien (toen de emoties gezakt waren) dan ook al lachend gezegd: “Amai, Inspinazie was er niks tegen… ” En daarmee was meteen hun reflectie in gang gezet.

Bedankt voor jullie bijdrage aan deze dag. ”

Het grootste theater speelt zich af op de werkvloer.

Bovenstaande reactie van een opdrachtgever van afgelopen week gaat over de voorstelling Samen, samen (but different), over het omgaan met verschil.
In verscheidene scènes leggen we daarin kleinmenselijke kanten bloot. Scherp. Soms denken we achteraf: “Dat was erover.” Hoewel we ondertussen al weten dat dat zelden het geval is. Een van de vaakst gehoorde reflecties nadien is immers: “In ‘t echt is ‘t nog erger.”
En mensen vragen soms: “Werken jullie hier?” Vroeger ervaarden sommige spelers dat als kritiek en dachten ze dat daarmee getwijfeld werd aan hun acteertalent. Ondertussen weten we dat het bewondering is over de herkenbaarheid van wat we brengen.

Improvisatietheater als spiegel

In het bedrijfstheater dat wij brengen, speelt het improvisatie aspect een grote rol. We spelen geen vooraf gespelde les. Geen gerichte en al zeker geen verborgen agenda van de opdrachtgever. Door ons te verplaatsen in het concrete werkveld waar we voor spelen, en goed te luisteren naar wat mensen vertellen houden we een spiegel voor. Dat luisteren gaat niet alleen over de antwoorden die mensen geven op de vragen die we stellen voorafgaand aan scènes. We lezen ook hoe mensen erbij zitten die dag, hoe er gereageerd wordt op de andere programma-onderdelen, wat de sfeer is tijdens de pauzes, en waar mensen hun aandacht het meest naartoe gaat.
En dan spelen we het als een terugkaatsing vanop het podium. Scherp. En met mildheid en waardering. Mildheid doorheen het begrip over waarom mensen doen zoals ze doen. Waardering voor de energie en het doorzettingsvermogen dat zich steevast in organisaties en hun medewerkers manifesteert.

En als de mensen achteraf vragen op welke afdeling wij werken, dan weten we: “Missie geslaagd!”