Publiek geeft in put voor de voorstelling TIM XL

Als interactie in theater echt in twee richtingen loopt

Improvisatietheater spelen is geven en krijgen

We kiezen bij TIM Theater resoluut voor improvisatietheater omdat het voor ons een sterke manier is om het thema zo relevant mogelijk te maken voor het publiek. Door de interactiviteit is elke voorstelling anders, ook al gaat het over hetzelfde thema en gebruiken we dezelfde scène-opzetten. We zoomen via onze vraagstellingen immers extra in op de betekenissen en de belangen die de toeschouwers aan het thema geven. En dat kan behoorlijk verschillen naargelang leeftijd, context, regio,…

Omgekeerd leren we vaak nieuwe dingen bij, die we weer meenemen naar volgende voorstellingen, waardoor een TIM voorstelling alleen maar blijft groeien.

In die zin loopt de interactiviteit in twee richtingen.

Onze TIM’s worden voornamelijk op vraag gespeeld, en dus meestal voor een gesloten of afgebakend publiek is: op een studiedag, in een bedrijf,… Ook zijn we vaak een onderdeel van een groter programma.

Thematisch improvisatietheater voor iedereen

Dit seizoen besloten we dus af en toe zelf een TIM voorstelling te organiseren voor open publiek, zodat iedereen naar een TIM kan komen kijken.

Voor onze voorstellingen over Dementie en Warme Zorg staat er trouwens een grote samenwerking op til met een zorgorganisatie, waardoor die twee voorstellingen in de toekomst regelmatig voor open publiek zullen opgezet worden!

Samen leren over armoede

Enkele weken geleden speelden we arMoed in het Wagehuys in Leuven. We beseften toen nog meer hoe waardevol het is onze TIM’s in aparte open programma’s op te zetten. Elke toeschouwer koos immers vrij om te komen kijken. Er staat ook niets anders geprogrammeerd, dus het is niet iets wat erbij komt. En ook al ervaren we doorgaans heel veel betrokkenheid van het publiek bij TIM, was dàt die avond van een onschatbaar niveau.
Je kan hier lezen wat vanuit publiek naar voor geschoven werd in verband met drempels in vrijetijdsbesteding voor mensen in (kans)armoede, en hoe ze verlagen.

We verlieten de scène met allerlei gevoelens over toeschouwers:

armoedesteen op grote markt Leuven
  • diepe bewondering voor de passie over en de strijd tegen armoede in het eigen werk
  • geïnspireerd door de ontzettend fijne suggesties
  • vrolijk en hoopvol over mogelijkheden die we samen verkenden
  • dankbaar voor de dingen die we leerden

Wist je dat…

Er meer dan 50 plekken op de wereld zijn waar een armoedesteen staat? En dat daar elke 17de van de maand om 17.17 mensen verzamelen om de aandacht te vestigen op armoede? In België staan er twee, een in Leuven en een in Gent. (Allen daarheen dus straks.)
Er naast weggeefkasten ook weggeeffrigo’s bestaan?
Er een prachtig strijdlied tegen (kans)armoede bestaat?

https://www.facebook.com/katrien.nijs.520/videos/2317023268425846/

Aan elke toeschouwer op die avond van 5 oktober 2019 in Leuven: van HARTE merci vanwege Daisy, Suzanne, Leen, Marc en Nathalie!

Daisy, Leen, Suzanne, Marc en Nathalie in de rode zetels van de theaterzaal

>> recent speelden we arMoed in Ninove en daar hoorden we Jos Gheysels spreken. Lees hier zijn vlammende pamflet!

>> De stad Peer organiseert op 18 oktober ook een open voorstelling arMoed! Alle info hier.

>> Op 14 december spelen we aan andere TIM in het Wagehuys: 22 Vragen – dan gaan we samen milieu en klimaat en onze gesprekken erover exploreren