Missie, visie, waarden

Waardengedrevenheid waarmaken

Waarden zijn een goede leidraad om als organisatie een missie en een visie waar te maken. Er wordt in organisaties heel wat creativiteit aan de dag gelegd om waarden echt te doen leven op de werkvloer. We weten van massaal horen zeggen dat deze voorstelling een ongeëvenaarde manier is om waarden beter belichaamd te krijgen in de organisatie als geheel.

Organisaties die waarden breed gedragen willen kiezen voor een participatieve vorm om missie en visie om te zetten in gedrag. Via improvisatietheater kan je een vertaling maken van geselecteerde waarden naar een gedragscode. We gaan bij medewerkers na wat de waarden in de realiteit betekenen en brengen dit tot leven in scènes. We gaan hierbij weerstanden niet uit de weg, en we gaan op zoek naar de echte relevantie wan de waarden voor de groep.

Ook wanneer je als organisatie je (aangepaste) waarden wil bekend maken bij alle medewerkers of toe bent aan een heropfrissing voor iedereen, ben je bij ons aan het juiste adres.

Deel de passie

Andere TIM's

Gratis demodag
23 maart 2023

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Kijken naar verandering als de enige constante

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen