missie visie waarden

Missie, visie, waarden

Waardengedrevenheid waarmaken

Waarden zijn een goede leidraad om als organisatie een missie en een visie waar te maken. Er wordt in organisaties heel wat creativiteit aan de dag gelegd om waarden echt te doen leven op de werkvloer. We weten van massaal horen zeggen dat deze voorstelling een ongeëvenaarde manier is om waarden beter belichaamd te krijgen in de organisatie als geheel.

Organisaties die waarden breed gedragen willen kiezen voor een participatieve vorm om missie en visie om te zetten in gedrag. Via improvisatietheater kan je een vertaling maken van geselecteerde waarden naar een gedragscode. We gaan bij medewerkers na wat de waarden in de realiteit betekenen en brengen dit tot leven in scènes. We gaan hierbij weerstanden niet uit de weg, en we gaan op zoek naar de echte relevantie wan de waarden voor de groep.

Ook wanneer je als organisatie je (aangepaste) waarden wil bekend maken bij alle medewerkers of toe bent aan een heropfrissing voor iedereen, ben je bij ons aan het juiste adres.