arMoed

In deze ook voor de toeschouwers moedige voorstelling halen we weg wat kansarmoede onzichtbaar of onbespreekbaar maakt. We staan stil bij de bestaande (eigen) vooroordelen en bij allerlei mechanismen die armoede in stand houden.

Vanuit een brainstorm in het publiek wordt ook op zoek gegaan naar hoe drempels kunnen verlaagd worden voor mensen in (kans)armoede.
Een voorbeeld daarvan vind je hier.

In deze video vind je bij wijze van voorbeeld een weergave van een traject in Genk waar Inspinazie/TIM deel van uitmaakte. Doel was drempelverlaging in Cultuur, Jeugd en Sport.

Deel de passie

Andere TIM's

TIM Talks & Demo’s
20 juni Herent

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Zorg voor de zorg
22 juni in Gent tijdens “Kom op Adem”

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

Kijken naar verandering als de enige constante

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Over de enorme impact
van de gezondsheidscrisis

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen