facetten van armoede

arMoed

In deze ook voor de toeschouwers moedige voorstelling halen we weg wat kansarmoede onzichtbaar of onbespreekbaar maakt. We staan stil bij de bestaande (eigen) vooroordelen en bij allerlei mechanismen die armoede in stand houden.

Vanuit een brainstorm in het publiek wordt ook op zoek gegaan naar hoe drempels kunnen verlaagd worden voor mensen in (kans)armoede.
Een voorbeeld daarvan vind je hier.

In deze video vind je bij wijze van voorbeeld een weergave van een traject in Genk waar Inspinazie/TIM deel van uitmaakte. Doel was drempelverlaging in Cultuur, Jeugd en Sport.