klantgerichtheid inspinazie klantenbeleving

Iedereen klant, iedereen partner

Deze voorstelling sluit nauw aan bij “Missie, visie, waarden” en richt zich :
– tot organisaties die de eindklant niet (langer) uitsluitend zien als potentiële koper
– tot openbare dienstverleners die klantgerichtheid en dienstverleningsconcepten meer voorop willen stellen om effectiever en gebruikersvriendelijker te worden
– tot organisaties die intern meer willen komen tot dienstverleningsprincipes tussen afdelingen en medewerkers onderling

Organisaties met een missie van waardecreatie voor de samenleving en de medewerkers, zien klanten en gebruikers als partners om die missie waar te maken.

Omgekeerd worden alle partners dan ook klant. Binnen een organisatie worden immers voortdurend diensten uitgewisseld.

Als alle medewerkers weten waar ze voor staan kunnen ze met hart en ziel anderen overtuigen om te kiezen voor hun product of dienst, of informeren om op de juiste manier van de juiste dienst gebruik te maken.

In deze voorstelling onderzoeken we waar de blokkades liggen met betrekking tot klantgerichtheid en gepassioneerde dienstverlening. We spelen voluit met:
– “ten dienste” staan van de “geïnteresseerde” (wat het oorsponkelijke woord voor klant / cliënt eigenlijk betekent).
– helder en integer durven informeren, beïnvloeden en overtuigen, in plaats van manipuleren
– het aangaan van cocreatieve dialogen tussen aanbieder en gebruiker
– goed luisteren om de juiste vraag te pakken te krijgen en gerichte informatie te geven
– en veel meer, want dit alles koppelen we steeds op maat aan de waarden van de organisatie.