Tussen twee vuren

Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten

Iedereen kan wel eens de rol van bemiddelaar toegeschoven krijgen. In die positie kan het behoorlijk heet worden. Als coach, leidinggevende, begeleider, en zelfs als conflicterende partij, kan je veel ellende voor zijn dankzij de principes van transformatieve bemiddeling.

Bemiddeling is een woord dat steeds vertrouwder klinkt, maar wat houdt het eigenlijk in? Hoe verloopt een bemiddeling en wat zijn de essentiële elementen? In deze voorstelling krijgt het proces vorm en worden begrippen levend.
Vaak start het met een simpele ruzie. Twee mensen, twee partijen die elk hun waarheid hebben. Het leidt tot verschillende verhalen die soms stevig kunnen ontvlammen. Wanneer het uit de hand loopt – of hopelijk daarvoor nog – wordt er soms besloten tot een bemiddeling. Tussen buren, echtlieden
werknemers, groeperingen. De bemiddelaar gaat aan het werk, elk mag zijn of haar ei leggen, alle emoties krijgen hun plaats. Pas nadat er voldoende aandacht gegaan is naar het verschil, kan er echte ruimte komen voor verbinding en creativiteit. Samen tot een duurzame oplossing komen is natuurlijk het verhoopte doel. Bij voorkeur zelfs met een blijvende transformatie in de relatie. In deze voorstelling wordt heel dit proces met een concrete situatie doorlopen, waarbij het publiek niet alleen als een buitenstaander toekijkt, maar er midden in zit. “

Toen ik me in de zoektocht naar een gepaste bijkomende opleiding, verdiepte in wat bemiddeling is, daagde me dat bemiddeling de curatieve versie is van wat wij in ons trainingswerk preventief benaderen. Durven (laten) kijken naar verschil. Dat heeft me onmiddellijk over de streep getrokken om voor de opleiding van bemiddelaar te kiezen naast het werk met improvisatietheater. 
Nathalie Van Renterghem

Wist je dat? Inspinazies een uitermate fijne band hebben met Mediv, het Vlaams Mediation Instituut. TIM ondersteunde er al meermaals het jaarcongres met workshops en TIM Intermezzo’s en wrap-up’s. Nathalie verzorgt er de opleiding ‘Mediation voor bemiddelaars’, Ingrid is er praktijkassistent en Eva hielp er vormgeven aan de missie en visie.

Deel de passie

Andere TIM's

Inclusie en verschiltolerantie

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Kijken naar verandering als de enige constante

Zorg in zorg
presentie, warme zorg, zelfzorg

Een duik onder de waterlijn van je organisatie. Ook als theatrale louterende coro-na-zorg!

Zorgzame stages en de grote rol van stagementoren

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Over hoe de dood de plaats geven in het leven die hij verdient.

Een hybride voorstelling over over hybride werken

mix van debat &
improvisatietheater

Over oprechte klantgerichtheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Herkennen van (kans)armoede, verlagen van drempels

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Omgaan met rouw en verlies

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen