Helden van TIM-digitaal

Neonerd Productions improvisatietheater

Marc interviewde Philip en Kevin voor een blik achter de schermen in Studio Neonerd, onze eigen online uitzendbasis.

Maand 1 zonder podium

Wat gebeurt er zoal bij TIM Theater tijdens de lockdown? Wat als iets essentieels als theater zijn essentie tijdelijk verliest? Relaas van deze eerste maand.