Helden van TIM-digitaal

Neonerd Productions improvisatietheater

Marc interviewde Philip en Kevin voor een blik achter de schermen in Studio Neonerd, onze eigen online uitzendbasis.