TIM

TIM staat voor Thematisch Improvisatietheater. Inspinazie ontwikkelde in de afgelopen jaren over heel wat thema’s een specifiek format. Je kan steeds een TIM op maat laten maken: contacteer ons.
“Een TIM” is een voorstelling die op zich staat. Het kan een avondvullende activiteit zijn, of een hoofdonderdeel uitmaken van een dagprogramma.

TIM wordt gekenmerkt door de hoge interactiegraad. We kiezen voor improvisatie om echt samen met de aanwezigen een thema te exploreren, en maken daarbij gebruik van de aanwezige kennis en standpunten.
In deze video zie je een reportage van een project in samenwerking met o.a. Flanders Synergy (nu Workitects).

Ik wil jullie graag nog eens bedanken voor de fijne voorstelling! Ik heb alleen maar lovende woorden gehoord, zelfs van collega’s die aanvankelijk vrij sceptisch waren! Iedereen was het erover eens dat jullie voorstelling het thema op een zeer herkenbare manier brengt, grappig, maar treffend en zelfs beklijvend! Proficiat aan de ganse groep! Van de medewerker van Mensura hebben we doorgekregen dat het de eerste keer was dat ze het onderwerp op die manier aangepakt wist worden. Ze was erg in de wolken.

Liliane Tielens, stad genk (over “Opgefokt, opgefikt”, TIM over stress en burn-out)

Deel de passie

Andere formules

TIM

Een specifieke thematische improvisatievoorstelling.

TIM Wrap-Up

Een plenaire terugkoppeling aan het einde van een evenement.

TIM Intermezzo

TIM als rode draad doorheen een programma, korte tussendoorscènes.

TIM Instant

Een korte blik in de spiegel van de groep waar we voor spelen.

TIM XL

Een theatrale louterende blik in de spiegel met veel ruimte voor reflectie

TIM In Training

Theaterwerkvormen en rollenspel integreren in training voor een hoger leerrendement