waarden, missie en visie

Hoe ver mogen we gaan in de interactie met en onder het publiek? Een prangende vraag in #metoo tijden.


Thematisch improvisatietheater mag geen zoethouder zijn. Opdrachtgevers moeten hun engagement met betrekking tot het thema daadwerkelijk tonen aan hun medewerkers. We willen niet geboekt worden enkel om een checklist verder af te vinken.


Hoop als thema tijdens TIM Intermezzo’s op een studiedag. En theater als vorm van hoop.


Sorry, geen items gevonden.