Wat bedoelen jullie met een voorbereidende briefing en een conceptontwikkeling? Is het dan niet geïmproviseerd?

Het is 100% improvisatie. Geen enkel gebaar of en geen enkele dialooglijn in de scènes wordt vooraf vastgelegd. Een scène (of soms een hele voorstelling) wordt wel voorafgegaan door wat wij noemen een “opzet”. Een bepaalde insteek, vraag, subthema wordt door een spel- of scènebegeleider toegelicht en we geven aan binnen welk kader of spelconcept we gaan improviseren. Dit is ook het moment waarop we in expliciete dialoog gaan met het publiek en waar we bv. suggesties en ervaringen vragen. Aan deze scène-opzetten wordt hard gewerkt. We stemmen hierover ook goed af met jou als opdrachtgever en met elkaar. We gaan immers op zoek naar een logische opbouw in vorm en inhoud. We zorgen ervoor dat iedereen in het publiek zich voldoende aangesproken voelt. We trachten de kern te raken. We behoeden ons voor het in stand houden van taboes. We zorgen voor een evenwicht tussen stevige inhoud en verluchting. We zorgen met andere woorden voor een optimaal speelveld waarin helemaal vrij kan geïmproviseerd worden, en datgene wat moet en wil verteld worden, kan schitteren.

Deel de passie