Energize!

Een train the trainer sessie over dynamiserende en verbindende werkvormen uit improvisatietraining

In improvisatietraining worden oefeningen gedaan die samen ten dienste staan van algemene improvisatie(theater)vaardigheden. Net zoals bij sport bestaan er een hele resem “geïsoleerde” oefeningen die heel specifieke zaken beogen, of je gewoon fit of lenig houden. Hetzelfde als voor voetbal of tennis, kan voor het trainen van een mindset, lichaamshouding en basisattitude die ervoor zorgen dat in een groep een meer open, vertrouwelijke en creatieve sfeer ontstaat. Basics voor een effectief team waar mensen graag toe behoren.
Als trainer of teamcoach kan je deze oefeningen stelsematig inzetten.
In deze training bieden we een hele set mogelijke oefeningen aan.
Er is een grote variatie aan oefeningen voor verschillende situaties en doelen.
We staan in het bijzonder stil bij de manier waarop je deze begeleidt.
We geven je kapstokken zodat teams meteen inhaken op deze oefeningen doordat ze de fun én de zin er meteen van inzien en ervaren.

prijs & inschrijven

€ 350 excl btw – incl hand-out
inschrijven hier

Play is the highest form of learning - Albert Einstein
Deel de passie